::: Changzhou Chengbei Weighing Apparatus Co.,Ltd:::
Phone: 400-928--2088
Fax: 0519-83858285
Postal Code: 213000
Website: www.czcbhq.com
E-mail: czcbhq@czcbhq.com
Address: No.1 Fu Lin road, NLY industrial park, 
Zhong Lou development zones, Changzhou, Jiangsu, China

Bank Information:
Beneficiary: Changzhou Chengbei Weighing Apparatus Co.,Ltd
       No.1 Fu Lin road, NLY industrial park, Zhong Lou 
       development zones, Changzhou, Jiangsu, China
Beneficiary Bank: Bank of China, Changzhou, Branch
         21 Heping North Road Changzhou,Jiangsu,
         China. Tel:86-0519-88178326
Account number: 468965443671
Swift Code: BKCHCNBJ95E